GeoSetter 3.5

GeoSetter 3.5

Friedemann Schmidt – 9,5MB – Freeware –
ra khỏi 7 phiếu
4 Stars User Rating
GeoSetter is a freeware tool for Windows for showing and changing geo data of image files (e.g. images taken by digital cameras).

Tổng quan

GeoSetter là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Friedemann Schmidt.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GeoSetter là 3.5, phát hành vào ngày 11/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.4.16, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

GeoSetter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,5MB.

Người sử dụng của GeoSetter đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GeoSetter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có GeoSetter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản